Tilbage     Sandby

Sted Matr Nr. Ejer Bruger
Asserstrup Hovedgaard - Propietær Thorsen Ejeren
Frederiksdal, Hovedgaard 1a Justitsraad Dons Ejeren
Frederiksdal, Hovedgaard 1b Justitsraad Dons Niels Hjulmand
Frederiksdal, Hovedgaard 1c Justitsraad Dons Ejeren
Frederiksdal, Hovedgaard 1d Justitsraad Dons Ejeren
Frederiksdal, Hovedgaard 2 Propietær Thorsen Ejeren
Frederiksdal, Hovedgaard 3 Justitsraad Dons Ejeren
Korsnakkehusene 4 Justitsraad Dons Christen Jensen
Korsnakkehusene 5 Justitsraad Dons Hans Kroemand
Korsnakkehusene 6 Justitsraad Dons Ole Hansen
Korsnakkehusene 7 Justitsraad Dons Lars Løye
Korsnakkehusene 8 Justitsraad Dons Hans Fisker
Sandby By 1 Præste Embedet Sognrpræst Petersen
Sandby By 2 Provste Embedet Niels Skafte
Sandby By 3a Mathias Pedersen Ejeren
Sandby By 3b Jens Nielsen Langelænder Ejeren
Sandby By 3c Sognets Fattigvæsen De Fattige
Sandby By 3d Sognepræst Petersen Ejeren
Sandby By 4 Skolelærer Embedet Skolelærer Peter Mess
Sandby By, Ladegaards Gods 5 Propietær Suhr Jens Grave
Sandby By 6 Propietær Suhr Peder Ludvigsen
Sandby By 7 Propietær Suhr Niels Pedersen
Sandby By 8 Propietær Suhr Bendix Poulsen
Sandby By 9 Propietær Suhr Hans Andresen
Sandby By 10 Propietær Suhr Steffen Møllers Enke
Sandby By 11 Propietær Suhr Mads Pedersen
Sandby By 12 Propietær Suhr Hans Poulsen
Sandby By 13 Propietær Suhr Niels Skafte
Sandby By 14 Propietær Suhr Hans Pedersen
Sandby By 15 Propietær Suhr Thor Pedersen
Sandby By 16 Propietær Suhr Andreas Johnsen
Sandby By 17 Propietær Suhr Hans Mortensens Enke
Sandby By 18 Peder Andersen Ejeren
Sandby By 19 Mathis Pedersen Ejeren
Sandby By 20a Christen Jørgensen Skafte Ejeren
Sandby By 20b Niels Christensen Skafte Ejeren
Sandby By 21 Peder Pedersen Konge Ejeren
Sandby By 22 Christen Pedersen Ejeren
Sandby By 23 Peder Graver Ejeren
Sandby By 24a Peder Graver Ejeren
Sandby By 24b Jens Nielsen Langelænder Ejeren
Sandby By 25a Hans Nissen Ejeren
Sandby By 25b Rasmus Bødker Ejeren
Sandby By 25c Lars Christensen Ejeren
Sandby By 26a Møller Simonn Sørensen Lund Ejeren
Sandby By 26b Anders Pedersens Enke Ejeren
Sandby By 26c Propietær Suhr Ejeren
Sandby By 27 Morten Olsen Ejeren
Sandby By 28 Hans Povelsen Ejeren
Sandby By, Ladegaards Gods 29 Propietær Suhr Jens Munch
Sandby By, Ladegaards Gods 30 Propietær Suhr Jørgen Hansen
Sandby By, Ladegaards Gods 31 Propietær Suhr Olaus Hellesen
Sandby By, Ladegaards Gods 32 Propietær Suhr Smed Frederik Hasse
Sandby By, Ladegaards Gods 33 Propietær Suhr Jens Jørgensen
Sandby By, Ladegaards Gods 34 Propietær Suhr Morten Mortensen
Sandby By, Ladegaards Gods 35 Propietær Suhr Hans Klemmensen
Sandby By, Ladegaards Gods 36 Propietær Suhr Hans Sørensen
Sandby By, Ladegaards Gods 37 Propietær Suhr Niels Jensen
Sandby By, Ladegaards Gods 38 Propietær Suhr Hans Hansen
Sandby By, Ladegaards Gods 39 Propietær Suhr Claus Ludvig
Sandby By, Ladegaards Gods 40 Propietær Suhr Jens Nielsen
Sandby By, Ladegaards Gods 41 Propietær Suhr Jens Dyster
Sandby By, Ladegaards Gods 42 Propietær Suhr Rasmus Heje
Sandby By, Ladegaards Gods 43 Propietær Suhr Christopher Heje
Sandby By, Ladegaards Gods 44 Propietær Suhr Peder Juel
Sandby By, Ladegaards Gods 45 Propietær Suhr Rasmus Hansen
Sandby By, Ladegaards Gods 46 Propietær Suhr David Piil
Sandby By, Ladegaards Gods 47 Propietær Suhr David Piil
Sandby By 48 Jens Blegmand Ejeren
Sandby By 49 L.G.P.S. Christen Kudsk
Sandby By 50 Jens Langelænder Ejeren
Sandby By 51 Christen Thorsen Ejeren
Sandby By 52 P.S. Hans Larsen Sock
Sandby By 53 Rasmus Andreasen Ejeren
Sandby By 54 Anders Muurmester Ejeren
Sandby By 55 Niels Hyrde Ejeren
Sandby By 56 Smed Friderich Hasse Ejeren
Sandby By 57 Hans Andreasen Ejeren
Sandby By 58 Peter Hansen Slente Ejeren
Sandby By 59 Niels Hansen Slente Ejeren
Sandby By 60 Knud Skipper Ejeren
Sandby By 61 Peder Glarmester Ejeren
Sandby By 62 Anders Langelænder Ejeren
Sandby By 63 Hans Jensen Ejeren
Sandby By, Sæbyholm Gods 64 Kammerherre Hardenberg Hans Hjulmand
Sandby By, Sæbyholm Gods 65 Kammerherre Hardenberg Organist Helmudt
Sandby By 66 Hans Juel Christen Davidsen
Sandby By 67 Jørgen Wraamands Enke Ejeren
Sandby By 68 Lars Poulsen Ejeren
Sandby By 69 Rasmus Hansen Ejeren
Sandby By, Ladegaards Gods 70 Propietær Suhr Jørgen Hansen
Sandby By 71 Søren Andersen Ejeren
Sandby By 72 Mathias Pedersen Ejeren
Sandby By, Ladegaards Gods 73 Propietær Suhr Brugerne af Matr. No. 32, 34, 35, 37, 38, 39……
Sandby By 74 Ejerne af 27 og 28 Ejeren
Højsmarke By 1 Skolelærer Embedet Skolelærer Erichsen
Højsmarke By 2 Jens Jacobsen Hage Ejeren
Højsmarke By 3 Rasmus Kylle Ejeren
Højsmarke By 4 Friderich Gotfreds Enke Ejeren
Højsmarke By 5 Jørgen Nielsen Klinke Ejeren
Højsmarke By 6 Niels Smed Ejeren
Højsmarke By 7a Lars Pedersen Ejeren
Højsmarke By 7b Niels Smed Ejeren
Højsmarke By 8 Hans Rasmusen Ejeren
Højsmarke By 9 Christen Hansen Ejeren
Højsmarke By 10 Hans Christiansen Ejeren
Højsmarke By 11 Peder Kuld Ejeren
Højsmarke By 12 Poul Jesse Ejeren
Højsmarke By 13 Hans Svendsen Ejeren
Højsmarke By 14 Jens Arreboe -
Højsmarke By 15 Christen Madsen -
Højsmarke By 16a Rasmus Nachskov -
Højsmarke By 16b Christen Madsen -
Højsmarke By 16c Møller Simon Sørensen Lund -
Højsmarke By 16d Christen Hansen -
Højsmarke By 17 Erich Jacobsen -
Højsmarke By 18 Christen Hansen -
Højsmarke By 19 Hans Nissen -
Højsmarke By 20 Poul Bødker -
Højsmarke By 21 Marius Ludvig -
Højsmarke By 22 Peder Hansen -
Højsmarke By 23 Jørgen Svendsen -
Højsmarke By 24 Rasmus Nakskov -
Højsmarke By 25 Friederich Gotfrieds Enke -
Højsmarke By 26 Ole Clausen -
Højsmarke By 27 Peder Ludvig -
Højsmarke By 28 Knud Pedersen -
Højsmarke By 29 Hans Friederichsen -
Højsmarke By 30 Hans Friederichsen -
Højsmarke By 31 Lars Pedersen -
Højsmarke By 32 Friederich Gotfrieds Enke -
Højsmarke By 33 Hans Ottesen -
Højsmarke By 34 Christian Krøldrup -
Højsmarke By 35 Jacob Bonde -
Højsmarke By 36 Friederich Gotfrieds Enke -
Højsmarke By 37 Rasmus Drejer -
Højsmarke By 38 Jens Piil -
Højsmarke By 39 Lars Rasmussen Smed -
Højsmarke By 40 Rasmussen Madsen -
Højsmarke By 41 Anthonii -
Højsmarke By 42 Henrich Helmuth -
Højsmarke By 43 Niels Jensen Piil -
Højsmarke By 44 Johan Mortensen -
Højsmarke By 45 Niels Hansens Enke -
Højsmarke By 46 Peder Christensen -
Højsmarke By 47 Rasmus Rout -
Højsmarke By 48 Hans Knudsen -
Højsmarke By 49 Rasmus Larsen -
Højsmarke By 50 Peder Christensen -
Højsmarke By 51 Niels Sigers Enke -
Højsmarke By 52 Peder Larsen -
Højsmarke By 53 Jørgen Nielsen -
Højsmarke By 54 Lars Hansen -
Højsmarke By 55 Christen Christensen -
Højsmarke By 56 Christen Christensen -
Højsmarke By 57 - -
Harpelunde By 1 Skolelærer Embedet Skolelærer Peder Mess
Harpelunde By 2 Vallerius Hansen Ejeren
Harpelunde By 2a Jacob Nielsen -
Harpelunde By 3 Rasmus Ottesen -
Harpelunde By 4 Jens Mortensen -
Harpelunde By 5 - -
Harpelunde By 6 Hans Thorsen Ejeren
Harpelunde By 7 Jacob Mortensen Bonde -
Harpelunde By 8 - -
Harpelunde By 9 Niels Rasmussen Heje -
Harpelunde By 10 Peder Nielsen -
Harpelunde By 10a Jens Jacobsen -
Harpelunde By 10b Poul Ottesen -
Harpelunde By 11 - -
Harpelunde By 12 Rasmus Falling -
Harpelunde By 13 Mads Hansen -
Harpelunde By 14 Niels Poulsen -
Harpelunde By 15 Peder Nielsen -
Harpelunde By 16 Hans Thorsen -
Taars By 1 Lars Lyngbye Ejeren
Taars By 2 Lars Lyngbye Ejeren
Taars By 3 Mads Hansen -
Taars By 3b Johan Wiedemann -
Taars By 3h Major Clausen -
Taars By 4 Peder Knudsen -
Taars By 5 Jens Jørgensen -
Taars By 6 Rasmus Hansen -
Taars By 7 - -
Taars By 8 Peder Jørgensen Weilemann -
Taars By 9 Lars Jørgensen -
Taars By 10 Hans Jensen -
Taars By 11 Lars Pedersen Taarsing -
Taars By 12a Rasmus Henriksen -
Taars By 12b Peder Clausens Enke -
Taars By 13 Lods Peder Andreasen -
Taars By 14 Proprietær Thorsen Hans Knudsen
Taars By 15 Proprietær Thorsen Hans Langesen
Taars By 16 Proprietær Thorsen Rasmus Mikkelsen
Taars By 17 Proprietær Thorsen Søren Eierup
Taars By 18 Proprietær Thorsen Jens Erichsen
Taars By 19 Proprietær Thorsen Simon Faer
Taars By 20 Proprietær Thorsen Hans Hansen Greve
Taars By 21 Proprietær Thorsen Anders Pedersen
Taars By 22 Lars Lyngbye Jens Pedersen
Taars By 23 Mads Hansen Jens Arreboe
Taars By 24 Lars Lyngbye Niels Drukker
Taars By 25 Lars Lyngbye Nicolaj Frideriksen
Høysmarke By 1 - -
Høysmarke By 2 - -
Høysmarke By 3 - -
Høysmarke By 4 - -
Høysmarke By 5 - -
Høysmarke By 6 - -
Høysmarke By 7 - -
Høysmarke By 8 - -
Høysmarke By 9 - -
Høysmarke By 10 - -
Høysmarke By 11 - -
Høysmarke By 12 Rasmus Ottesen -
Høysmarke By 13 - -
Høysmarke By 14 - -
Høysmarke By 15 - -
Høysmarke By 16 - -
Høysmarke By 17 - -
Høysmarke By 18 - -
Høysmarke By 19 - -
Høysmarke By 20 - -
Høysmarke By 21 - -
Høysmarke By 22 Ejeren af Matr. No. 7a Rasmus Skafte
Enehøye - Hans Madsen -
Weiløe og Rommerholm - Hans Pedersen -
Slotøe og Dueholm - Peder Pedersen -