Tilbage     Branderslev
Sted Matr Nr. Ejer Bruger
Hovedgaarden Christiansdahl 1a Besidderen af Grevskabet Hardenberg Ejeren
Hovedgaarden Christiansdahl 1b Besidderen af Grevskabet Hardenberg Lars Hansen
Hovedgaarden Christiansdahl 2 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Ejeren
Nakskov Ladegård 1a Proprietair Claasen Ejeren
Nakskov Ladegård 1b Proprietair Claasen Ejeren
Nakskov Ladegård 1c Proprietair Claasen Skovfogden
Nakskov Ladegård 1d Proprietair Claasen Ejeren
Nakskov Ladegård 1e Proprietair Claasen Ejeren
Nakskov Ladegård 1f Proprietair Claasen Ejeren
Nakskov Ladegård 2 Nakskov Ladegaard SØ Ejeren
Branderslev By 1a Proprietair Licht Eleren
Branderslev By 1b Proprietair Suhr Ejeren
Branderslev By 2 - Arvefæster Rasmus Larsen Lang
Branderslev By 3 Skolelærer Embedet Skolelærer Jørgensen
Branderslev By 4a Proprietair Soel Ejeren
Branderslev By 4b Søren Johansen Ejeren
Branderslev By 5a Morten Hansen Ejeren
Branderslev By 5b Jens Hansen Ejeren
Branderslev By 5c Johan Johansen Ejeren
Branderslev By 6 Peder Ottesen Ejeren
Branderslev By 7 Jens Grave Ejeren
Branderslev By 8 Hans Rasmussen Ejeren
Branderslev By 9 Peder Grave Ejeren
Branderslev By 10a Niels Hansen Ejeren
Branderslev By 10b Peder Junker Wæver Ejeren
Branderslev By 11 Peder Hansen Ejeren
Branderslev By 12 Rasmus Clausen Ejeren
Branderslev By 13a Jens Hansen Ejeren
Branderslev By 13b Jochum Balk Ejeren
Branderslev By 14 Ole Pedersen Ejeren
Branderslev By 15 Bødker Niels Pedersen Ejeren
Branderslev By 16a Jens Nielsen Clausen Ejeren
Branderslev By 16b Ole Christophersen Ejeren
Branderslev By 17 Kammerherre Greve Knuth Arvefæster Erich Andersen
Branderslev By 18a Rasmus Clausen Ejeren
Branderslev By 18b Niels Poulsen Ejeren
Branderslev By 18c Rasmus Clausen Ejeren
Branderslev By 19 Proprietair Suhr Peder Smed
Branderslev By 20 Proprietair Licht Ejeren
Branderslev By 21 Ole Rasmussen Ejeren
Branderslev By 22 Jens Rasmussen Ejeren
Branderslev By 23 Svend Sørensen Ejeren
Branderslev By 24 Præsteembedet 2/3, Skolevæsenet 1/3 Arvefæster Jens Grave
Branderslev By 25 Christian Albrecht Ejeren
Branderslev By 26 Ditlev Møller Ejeren
Branderslev By 27 Proprietair Soel (Hemø Bølle)
Branderslev By 28 - Jens Smed
Branderslev By 29 Jacob Diderichsen Ejeren
Branderslev By 30 Proprietair Suhr Hans Snedker
Branderslev By 31 Proprietair Suhr F. Madsen
Branderslev By 32 Proprietair Suhr Hans Christophersen
Branderslev By 33 Proprietair Suhr Hans Rasmussens Enke
Branderslev By 34 Proprietair Suhr Niels Rasmussen
Branderslev By 35 Proprietair Suhr Jens Bødker
Branderslev By 36 Proprietair Suhr Søren Madsen
Branderslev By 37 Proprietair Suhr Hans Erichsen
Branderslev By 60 Jochum Balk Ejeren
Branderslev By 61 Ditlev Møller Ejeren
Branderslev By 71 Proprietair Suhr Jens Nielsen
Branderslev By 72 - Hans Feldbereder
Branderslev By 73 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Brugerne af 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Branderslev By 38 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Jens Friis
Branderslev By 39 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Peter Juncher Nielsen
Branderslev By 40 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Ole Christophersen
Branderslev By 41 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Peiter Jensen
Branderslev By 42 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Hans Spillemand
Branderslev By 43 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Lars Hintzes Enke
Branderslev By 44 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Albrecht Rasmussen
Branderslev By 45 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Søren Hjulmand
Branderslev By 46 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Ditlev Møller
Branderslev By 47 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Søren Johansen Smed
Branderslev By 48 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Nicolai Andersen
Branderslev By 49 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Rasmus Skrædder
Branderslev By 50 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Johan Johansen
Branderslev By 51 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Rasmus Snedker
Branderslev By 52 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Rasmus Havre
Branderslev By 53 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Niels Rytter
Branderslev By 54 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Peder Kuld
Branderslev By 55 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Peder Pedersen
Branderslev By 56 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Niels Borre
Branderslev By 57 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Anders Hildebrand
Branderslev By 58 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Mads Andreasen
Branderslev By 59 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Rasmus Goiske
Branderslev By 62 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Niels Rasmussen
Branderslev By 63 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Jens Peitersen
Branderslev By 64 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Johan Buumann
Branderslev By 65 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Svend Gartner
Branderslev By 66 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Svend Gartner
Branderslev By 67 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Svend Gartner
Branderslev By 68 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Mads Davidsen
Branderslev By 69 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Jens Madsen
Branderslev By 70 Besidderen af Grevskabet Hardenberg Johan Buumann
Hellenæs By 1a Proprietair Lieth Ejeren
Hellenæs By 1b Proprietair Lieth Rasmus Jørgensen
Hellenæs By 1c Proprietair Lieth Johan Antoni
Hellenæs By 1d Proprietair Lieth Peder Andersen
Hellenæs By 2a Proprietair Lieth Ejeren
Hellenæs By 2b Proprietair Lieth Hans Pedersen
Hellenæs By 3 Proprietair Lieth Ejeren
Hellenæs By 4 Proprietair Lieth Rasmus Nielsen
Hellenæs By 5 Proprietair Lieth Peder Andersen
Hellenæs By 6 Proprietair Lieth Johan Antoni